Tři mandele příběhů z lesa i bezlesí

Kód: KN03
300 Kč
Skladem

Kniha příběhů významného profesora Mendelovy univerzity prof. Václava Tlapáka.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Slovo o autorovi

 

Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., je významný český vysokoškolský pedagog, lesní inženýr, uznávaný odborník v oboru lesnických meliorací, krajinného inženýrství a ekologie, s širokým realizovaným výstupem do praxe.

Narodil se roku 1939 ve Zlíně, základní školu a gymnázium vychodil v Kyjově. V roce 1956 nastoupil v Brně na Lesnickou fakultu Vysoké školy stavitelské, tehdejší součást Vysoké školy zemědělské v Brně, kde roku 1961 úspěšně absolvoval.

Po krátkém působení v praxi se v roce 1964 vrátil na VŠZ v Brně (nynější Mendelovu univerzitu v Brně) do pracovního poměru, a to nejprve jako technik. Následně rokem 1968 začala jeho pedagogická a vědecká kariéra především na Lesnické a dřevařské fakultě, i na dalších organizačních součástech univerzity (Agronomické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny), ale také na Palackého univerzitě v Olomouci.

Usilovně pracoval, v roce 1972 získal vědeckou hodnost kandidát věd, docentem pro obor Meliorace byl jmenován v roce 1981, což potvrdil v roce 1999 habilitací před vědeckou radou fakulty. V roce 2001 byl po profesorském řízení na Mendelově univerzitě v Brně jmenován prezidentem Václavem Havlem profesorem pro obor Tvorba a ochrana krajiny. V roce 2015 po projednání ve Vědecké radě Mendelovy univerzity v Brně obdržel z rukou rektora Ladislava Havla čestný titul emeritní profesor. Aktivně na akademické půdě působil do roku 2016.

Václav Tlapák se v červnu 1964 oženil s Janou Lorencovou. V pěkném manželství se narodili synové Václav, zemědělský inženýr, také myslivec a preparátor, a Pavel, právník, podnikatel, řezník a uzenář. Jako šťastní prarodiče se těší ze čtyř vnoučat a jedné pravnučky.

Prof. Tlapák se po celý svůj život věnuje mnoha koníčkům a zálibám. Velkou láskou je mu myslivost, lov a péče o zvěř. Má blízký vztah k umění všeho druhu. Čte literaturu a poslouchá hudbu v širokém spektru. Ve výtvarném umění obdivuje tvorbu malíře jižní Moravy Antonína Vojtka a malíře Vysočiny Jiřího Peřiny. Velmi blízký vztah má k běžeckému a sjezdovému lyžování, ale také k bezmotorovému létání.

Největším celoživotním zájmem je mu však zvolený obor a práce se studenty. Jeho výukou prošly stovky posluchačů, desítky diplomantů a doktorandů. Mnozí z nich zaujali významné pozice ve státní i soukromé sféře a ve vysokém školství. Po roce 2000 se ve spolupráci s děkanem Ladislavem Slonkem podílel na zakládání a formování nového studijního programu Krajinné inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě.

O jeho píli vypovídá i seznam publikací, který čítá více jak 25 knižních titulů a na 250 odborných a vědeckých prací.

Velmi pozitivní a ocenitelné je, že si vychoval i svoje nástupce a pokračovatele.

K úspěchům profesora Tlapáka se zapisuje i tato kniha příběhů s osobními prožitky, kterou autor poprvé vstupuje na tenký led beletrie.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: